Logistické poradenství

Využíváme naší dlouholetou praxi a bohaté zkušenosti s logistikou a distribucí v oblasti potravin. V rámci logistického poradenství hledáme a optimalizujeme celkový proces s důrazem na spokojenost zákazníka.

Jednoznačnou prioritou je vždy sofistikovaný, individuální přístup k požadavkům zákazníka.

Jaké služby nabízíme:

  • Logistické audity různých průmyslových odvětví. Specifikujeme slabá místa v procesu a navrhujeme nová řešení s ohledem na trvale udržitelný rozvoj.
  • Optimalizujeme distribuci zboží využitím matematických modelů.
  • Optimalizujeme rozmístění skladových prostor využitím matematických modelů.
  • Zabýváme se přípravou a vyhodnocením tendrů s ohledem na potřeby podniku a aktivně se podílíme na procesu implementace
  • Vytváříme procesy a procesní mapy